جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با مدیران مرکز به مناسبت روز دانشجو